Szanowni Państwo

w związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i wejściem w życie dnia 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej „RODO”, chcielibyśmy poinformować, że:

1) administratorem Pani/Pana/Państwa dziecka danych osobowych jest: Tomasz Węgliński, ul. Z. Krasińskiego 20/37, 01-581 Warszawa (zwany dalej Stajnia Celinów).

2) Stajnia Celinów zbiera i przetwarza dane podczas:

– dokonywania zgłoszeń, zapisów, składania zapytań ofertowych

– wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

Art. 6 ust. 1 lit. a – zgoda osoby, której dane dotyczą (rejestracja uczestnika, zapis na obóz/wycieczkę/naukę, otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną).

Art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie niezbędne do celu realizacji umowy Art. 9 ust. 2 lit. g – przepis prawa – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (zapis uczestnika na obóz).

Art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadniony interes administratora lub strony trzeciej (otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną).

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą 10 lat od momentu ustania przetwarzania w ramach zawartej umowy lub do dnia odwołania zgody.

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub brakiem możliwości przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną.