Obozy jeździeckie HORSE-Camp

Terminarz HORSE-Camp - WAKACJE 2022


UWAGA!!!

WAŻNA INFORMACJA O TERMINACH I ILOŚCI MIEJSC NA TURNUSACH


Ze względu na dodatkowe wytyczne Min. Zdrowia i GIS odnośnie ilości dzieci w pokojach w tym sezonie zmniejszona będzie liczebność grupy obozowej. W tym temacie jest jeszcze wiele niedomówień i niejasności - może to spowodować konieczność zaproponowania przez Stajnię zmiany turnusu.
Termin ferii dla województwa mazowieckiego został już poddany przez MEN - ale do końca nie wiadomo czy nie będzie zmian :(

Proszę Was o wyrozumiałość i przepraszam za kłopoty organizacyjne - Stajnia Celinów :)Terminarz – symbol turnusu, czas trwania, dostępność miejsc

Chcesz się zapisać? - kliknij w wybrany turnus :)

Turnus Zima 2022 Turnus 1 : 29/01/2022 (sobota) - 04/02/2022 (piątek)
– AKTUALNIE BRAK WOLNYCH MIEJSC - PROSIMY O KONTAKT Z ORGANIZATOREM
Turnus Zima 2022 Turnus 2 : 05/02/2022 (sobota) - 11/02/2022 (piątek)
– AKTUALNIE BRAK WOLNYCH MIEJSC - PROSIMY O KONTAKT Z ORGANIZATOREM
Turnus WAKACJE 2022 Turnus 1 : 25/06/2022 (sobota) - 01/07/2022 (piątek)
– WOLNE MIEJSCA
Turnus WAKACJE 2022 Turnus 2 : 02/07/2022 (sobota) - 08/07/2022 (piątek)
– WOLNE MIEJSCA
Turnus WAKACJE 2022 Turnus 3 : 09/07/2022 (sobota) - 15/07/2022 (piątek)
– WOLNE MIEJSCA
Turnus WAKACJE 2022 Turnus 4 : 16/07/2022 (sobota) - 22/07/2022 (piątek)
– WOLNE MIEJSCA
Turnus WAKACJE 2022 Turnus 5 : 31/07/2022 (niedziela) - 06/08/2022 (sobota)
– WOLNE MIEJSCA
Turnus WAKACJE 2022 Turnus 6 : 07/08/2022 (niedziela) - 13/08/2022 (sobota)
– WOLNE MIEJSCA
Turnus WAKACJE 2022 Turnus 7 : 14/08/2022 (niedziela) - 20/08/2022 (sobota)
– WOLNE MIEJSCA
Turnus WAKACJE 2022 Turnus 8 : 21/08/2022 (niedziela) - 27/08/2022 (sobota)
– WOLNE MIEJSCA

Regulamin oraz Postanowienia Ogólne Obozów Horse-Camp w Stajni Celinów

1. Uprzejmie prosimy o wypełnienie Formularza zapisu umieszczonego w polu powyżej „Zarezerwuj miejsce już dziś!”. Po wysłaniu Formularza zapisu otrzymacie Państwo maila potwierdzającego wysłanie Formularza zapisu.

2. Następnie wysłany zostanie mail z potwierdzeniem zapisania dziecka na obóz wraz z informacjami szczegółowymi.

3. Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Obozu wysyłana jest jako załącznik do maila potwierdzającego zapis – proszę o wypełnienie Karty i dostarczenie w dniu rozpoczęcia obozu. Wypełnienie Karty Kwalifikacyjnej zgodnej w wytycznymi Kuratorium Oświaty jest obowiązkowe.

Karta Kwalifikacyjna - kliknij aby pobrać

4. W przypadku gdy Formularz zapisu otwiera się niepoprawnie, prosimy o wysłanie maila zgłoszeniowego na adres: info@stajniacelinow.pl lub skontaktowanie się telefoniczne z panem Tomaszem Węglińskim – nr tel. 601-998-390.

UWAGA !!! DOPIERO WPŁATA ZALICZKI REZERWUJE MIEJSCE NA OBOZIE – PROSZĘ O TYM PAMIĘTAĆ!

.

Dodatkowe WAŻNE informacje o Zapisach

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zapisu dziecka, pomimo wolnych miejsc na wybrany turnus

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zapisania dziecka w przypadku zgłoszenia w trakcie Zapisu występowania u kandydata na obozowicza chorób/zachowań, które mogą wpływać na jego bezpieczeństwo w trakcie jazd konnych (występowanie: omdleń, ataków duszności, utraty świadomości, utraty przytomności, ataków paniki/nerwicy, niewydolności narządu ruchu, nieprzewidywalnych zachowań psycho-motorycznych)

3. W przypadku ujawnienia się w trakcie trwania obozu chorób/zachowań opisanych powyżej, zatajonych przez Rodziców, nieujawnionych w Formularzu Zapisu i w Karcie Kwalifikacyjnej, mogących zagrażać bezpieczeństwu podczas jazd konnych, obozowicz nie będzie uczestniczył w zajęciach jeździeckich

Plan pracy obozów Horse-Camp

W ramach ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH na Obozie Jeździeckim realizujemy następujące tematy:

 • naukę jazdy konnej (lonża, zastęp)
 • naukę lonżowania konia
 • podstawy woltyżerki
 • przejażdżkę bryczką/saniami
 • zawody obozowe
 • wyjazdy w teren dla zaawansowanych i mini-tereny z asystą
 • zajęcia stajenne

 

W ramach ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH  na Obozie Jeździeckim  prowadzone są wykłady i prelekcje obejmujące tematykę jeździecką, min.: czyszczenie i siodłanie konia, pielęgnację konia, budowa siodła i ogłowia, budowę konia, dyscypliny jeździeckie

 

W dniu rozpoczęcia obozu przeprowadzana jest „wycieczka zapoznawcza” po terenie stajni oraz prelekcja i wykład na temat zasad bezpiecznego zachowania w stajni, obsługi koni oraz pierwszej pomocy. Uczestnicy szkolenia podpisują listę obecności. W dniu przyjazdu nie odbywają się zajęcia praktyczne.

 

Każdego dnia wywieszany jest harmonogram zajęć praktycznych, w którym podane są wszystkie niezbędne informacje: godzina spotkania, instruktor prowadzący, koń i siodło.

 

Zajęcia z końmi – nauka jazdy, prowadzone są na różnych poziomach zaawansowania:

 • jeźdźcy początkujący
 • jeźdźcy średniozaawansowani
 • jeźdźcy zaawansowani

Jeźdźcy na każdym poziomie zaawansowania mają prowadzone zajęcia w odrębnych grupach:

 • dla grupy średniozaawansowanej i zaawansowanej odbywają się jazdy kwalifikacyjne – pomaga to określić poziom zaawansowania jeźdźców i stworzyć odpowiednie grupy w/g umiejętności
 • dla grupy początkującej (czyli nauki jazdy na lonży) odbywają się zajęcia poznawcze z końmi, nauka czyszczenia i siodłania
 • zajęcia praktyczne odbywają się w dwóch blokach: przedpołudniowym i popołudniowym;
 • czas trwania zajęć jazdy konnej to: jazda samodzielna – od 45 do 60 minut, nauka jazdy na lonży ok. 30 minut. Pozostałe zajęcia praktyczne odbywają się w/g odrębnego harmonogramu
 • obozowicz może zrezygnować z jazdy, jednak stracona godzina nie jest odrabiana
 • organizator zastrzega sobie możliwość odwołania jazd, ze względu na dobrostan koni i bezpieczeństwo obozowiczów - w przypadku występowania temperatur  latem zbyt wysokich (ponad 30 st.C), zimą zbyt niskich (poniżej -8 st.C), występowania burzy, silnych wiatrów, nawalnych deszczy, chorób i kontuzji koni  itp. Odwołane jazdy nie będą odrabiane w innych terminach
 • w „Dniu Konia” obowiązuje inny plan dnia – konie odpoczywają, a obozowicze świetnie się bawią – w jaki sposób? To pozostaje tajemnicą 😉
 • uczestnik obozu, w trakcie jazdy konnej, OBOWIĄZKOWO ma założony kask ochronny i kamizelkę. Dla osób nieposiadających ww. sprzętu ochronnego stajnia udostępnia sprzęt. Osoba, która nie chce założyć kasku i kamizelki nie jest dopuszczona do jazdy
 • proszę o podpisanie lub oznakowanie prywatnego ekwipunku jeździeckiego (kamizelka, kask, buty, czapsy, bat itd.)
 • w trakcie zajęć z jeździectwa obozowicz jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania i wypełniania zaleceń kadry (wychowawcy, instruktorzy, asystenci)
 • w trakcie trwania zajęć jeździeckich Obozowicz zobowiązany jest zachować szczególną rozwagę i ostrożność, tak aby swoim nieodpowiednim zachowaniem nie narazić na niebezpieczeństwo siebie i pozostałych uczestników
 • na terenie Stajni znajdują się: stajnia tradycyjna, stajnia angielska, hala jeździecka, siodlarnia, Sala Kominkowa, Altana Biesiadna, teren rekraacyjny oraz teren z ogniskiem;
 

Do zobaczenia już wkrótce – konie już czekają…

Stajnia Celinów zaprasza serdecznie na Obozy i Półkolonie Jeździeckie HORSE-Camp dla dzieci i młodzieży.

Gorąco zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami!

Legalność obozów

 • wszystkie obozy organizowane w Stajni Celinów są w pełni legalne – działają na podstawie zgłoszenia w systemie prowadzonym przez Ministerstwo Edukacji, pod nadzorem Kuratorium Oświaty w Warszawie - na dzień 26 maj 2020 wszystkie obozy są już zaakceptowane przez Kuratorium
 • obozy są pod stałym nadzorem jednostek kontrolnych: kuratorium oświaty, sanepidu, straży pożarnej oraz policji
 • zatrudniona kadra obozowa: kierownik wypoczynku, wychowawca obozowy, oraz instruktorzy nauki jazdy posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe, nie figurują w bazie danych KRK oraz RPS

Płatność

 • turnusy obozów i półkolonii rozpoczynają się i kończą zgodnie z podanym powyżej terminarzem
 • cena OBOZU WAKACJE 2022 wynosi 1.700,00 zł za turnus
 • cena PÓŁKOLONII WAKACJE 2022 wynosi 1.600,00 zł za turnus (pobyt obozowicza nie obejmuje noclegu)
 • warunkiem zapisania na obóz / półkolonię jest wpłata I raty – zadatku w wysokości 500,00 zł za jeden turnus
 • I ratę – zadatek należy wpłacić w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia zapisu dziecka na obóz – terminowa wpłata I raty – zadatku gwarantuje rezerwację miejsca na wybranym turnusie. Osoby zapisane, które nie wpłaciły terminowo I raty zostają wykreślone z listy obozowiczów
 • dopłata do pełnej kwoty następuje gotówką w dniu rozpoczęcia obozu
 • w przypadku rezygnacji zapisującego z pobytu na obozie, wpłacona kwota zadatku nie podlega zwrotowi
 • istnieje możliwość przedłużania pobytu na obozie o kolejny turnus – w takim przypadku wysokość I raty – zadatku wynosi 1.000,00 zł
 • proponujemy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia NNW – PZU w cenie 20,00 zł za turnus. SU wynosi 10.000,00 zł
 • w przypadku gdy grupa chętnych nie zbierze się w danym terminie, zastrzegamy sobie możliwość zmiany lub odwołania turnusu. W takim przypadku zaliczka zostaje zwrócona w ciągu 7 dni
 • w przypadku nieobecności dziecka na obozie, w winy nie leżącej po stronie organizatora, (np. późniejszy przyjazd, wyjazd w trakcie trwania obozu lub wcześniejszy wyjazd) nie przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystane dni
 • w przypadku nieobecności dziecka na obozie z powodu wypadku zaistniałego na obozie, potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim, przysługuje zwrot kwoty w wysokości 50% opłaty za niewykorzystane dni
 • organizator zastrzega sobie możliwość odmowy zapisania dziecka na obóz, nawet w przypadku wykazanych wolnych miejsc na wybrany turnus

Rozpoczęcie i zakończenie obozu / półkolonii

Rozpoczęcie i zakończenie OBOZU:

 • przyjazd do stajni pierwszego dnia w godzinach 15.30 – 17.00 (pierwszym posiłkiem jest kolacja)
 • wyjazd ze stajni ostatniego dnia do godz. 18.00 (ostatni posiłek to kolacja)

Rozpoczęcie i zakończenie PÓŁKOLONII:

 • przyjazd do stajni pierwszego dnia rozpoczęcia obozu w godzinach 16.00 – 17.00 (pierwszym posiłkiem jest kolacja)
 • przywożenie dziecka do stajni codziennie do godziny 8.30 (śniadanie i rozpoczęcie jazd)
 • odbieranie dziecka ze stajni codziennie do godziny 19.30 (ostatni posiłek to kolacja)
 • zakończenie półkolonii – w dniu zakończenia obozu zakończeniem obozu do godziny 18.00

Prosimy o przestrzeganie tych godzin, ze względu na zmianę turnusów.

 • przywiezienie i odebranie obozowicza ze Stajni Celinów należy do rodzica/opiekuna

Oświadczenia Rodziców

Poniżej podane oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego dziecka są niezbędne do uczestniczenia dziecka w obozie:

 • rodzic/opiekun prawny składa oświadczenie mówiące, że wyraża zgodę na uczestniczenie swojego dziecka na obozie jeździeckim zorganizowanym w Stajni Celinów
 • rodzic/opiekun prawny oświadcza, że nie ma przeciwwskazań medycznych aby jego dziecko uczestniczyło w obozie jeździeckim
 • rodzic/opiekun prawny oświadcza, że zapoznał dziecko z ww. „Regulaminem i Postanowieniami Ogólnymi Obozu w Stajni Celinów” oraz zobowiązał obozowicza do ich przestrzegania
 • rodzic/opiekun prawny oświadcza, że zapoznał dziecko z ww. „Regulaminem Stajni Celinów” (czytaj tutaj) oraz zobowiązał obozowicza do ich przestrzegania
Zapisanie dziecka na obóz oznacza akceptację powyższych oświadczeń.

Postanowienia ogólne

 • obozowicze zakwaterowani są na terenie Stajni Celinów w Pokojach Gościnnych „Nad Stajniami” (kliknij aby obejrzeć). Pokoje są 2, 3 i 5 osobowe
 • dzieci zakwaterowywane są w pokojach zgodnie z ich wiekiem
 • jeżeli obozowicze chcą mieszkać w pokoju z koleżanką/kolegą proszę o podanie tej informacji w Formularzu zapisu. Wpisanie tej informacji nie jest jednoznaczne z takim rozmieszczeniem dzieci w pokojach. Zakwaterowanie zgodne z wytycznymi Stajni nie jest powodem do: płaczu dziecka, awantur i wrzasków na kadrę obozu oraz zabierania dziecka z obozu. Z doświadczenia wiemy, że dzieci posiadają duże zdolności adaptacyjne, a to zachowanie Rodziców powoduje ich chwilową frustrację 🙂
 • obozowiczowi nie wolno jest opuszczać terenu obozu
 • obozowicz zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zaleceń kadry obozu oraz przestrzegania zasad bhp, przeciwpożarowych i zasad bezpiecznego postępowania z końmi, które przedstawiamy na prelekcji otwierającej obóz
 • codziennie po śniadaniu oraz po obiedzie przeprowadzana jest kontrola porządku w pokojach – pozytywny wynik kontroli dopuszcza obozowicza do zajęć jeździeckich
 • zapewniamy 3 posiłki dziennie w godzinach (podawane w formie stołu szwedzkiego):
  • 8.30 śniadanie
  • 13.15 obiad
  • 19.00 kolacja
 • obozowicze zobowiązani są do uczestniczenia w dyżurach: stajennym i kuchennym
 • cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 7.00. W tym czasie uczestnicy obozu muszą pozostawać w swoich pokojach za szkody wyrządzone przez obozowicza odpowiadają rodzice i są oni zobowiązani do pokrycia strat oraz kosztów ich usunięcia pod koniec turnusu, obozowicze zobowiązani są do uprzątnięcia pokoju, w którym byli zakwaterowani
 • Stajnia Celinów rekomenduje o nie wyposażanie obozowicza w wartościowy sprzęt elektroniczny – szczególnie dotyczy to telefonów komórkowych! wartościowy sprzęt elektroniczny (jak laptop, tablet, telefon, kamera, itp itd) oraz wartościowe wyposażenie, ubrania i sprzęt jeździecki pozostają pod opieką obozowicza, a Stajnia Celinów nie odpowiada za zagubienie/zniszczenie rzeczy wartościowych obozowiczów.
 • obozowicze mogą korzystać z telefonów w wyznaczonych godzinach (zwyczajowo w czasie przerwy poobiedniej). W pozostałym czasie telefony pozostają nieaktywne, we wspólnym pudełku u wychowawcy. Proszę nie wyposażać obozowicza w więcej niż jeden telefon :(. Stajnia Celinów nie odpowiada za zniszczenie, uszkodzenie, zagubienie telefonu obozowicza
 • obozowicz musi posiadać ze sobą ważną legitymację szkolną oraz książeczkę zdrowia z numerem pesel
 • ŚRODKI MEDYCZNE – proszę pamiętać o wyposażeniu Obozowiczów w podstawowe środki medyczne na gorączkę, ból gardła, środek na komary i kleszcze, witaminki na przeziębienie.
 • ŚRODKI MEDYCZNE muszą być obowiązkowo przekazane przez Rodziców do Wychowawcy – podpisane imieniem i nazwiskiem obozowicza, zamknięte w pudełku, z zamieszczonym dawkowaniem. Obozowicze nie mogą przyjmować żadnych środków medycznych bez wiedzy Wychowawcy
 • w przypadku choroby uczestnika obozu, w trakcie trwania turnusu, rodzice zobowiązani są do odebrania dziecka ze Stajni Celinów – w takim przypadku nie jest zwracana kwota za niewykorzystane dni
 • na terenie Stajni Celinów obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, używania otwartego ognia, picia alkoholu i stosowania innych używek. Nieprzestrzeganie tego zakazu skutkuje natychmiastowym wydaleniem z obozu, a rodzice są zobowiązani do natychmiastowego odbioru dziecka. W takim przypadku nie jest zwracana kwota za niewykorzystane dni
 • wycieczki/wyjścia poza teren Stajni odbywają się tylko pod opieką wychowawcy, obozowicze poruszają się zwartą grupa, idąc po prawej stronie drogi

Niezbędnik obozowicza

WYKAZ RZECZY DO ZABRANIA

Wykaz rzeczy do zabrania – kliknij Tutaj – proszę zapoznać się z wykazem rzeczy – każda z nich może być potrzebna obozie – nawet kubek termiczny lub latarka

KUBEK TERMICZNY - latem jest niezbędnie potrzebny do napojów zimnych, a zimą do napojów ciepłych.

WODA - Stajnia zapewnia picie na bieżąca, ale sugerujemy zaopatrzenie obozowicza w odpowiedni zapas ulubionej wody :)

BUTY JEŹDZIECKIE - proszę o wyposażenie obozowicza w rzetelne, mocne buty do jazdy konnej. Buty GUMOWE, letnie czy też kalosze NIE są bezpiecznym obuwiem, ponieważ nie chronią odpowiednio stopy. Poza tym w gumie: latem stopa się poci i odparza,a zimą jest mokro i bardzo zimno :(

ŚRODKI MEDYCZNE

Proszę pamiętać o wyposażeniu Obozowiczów w podstawowe ŚRODKI MEDYCZNE na gorączkę, ból gardła, środek na komary i kleszcze, witaminki na przeziębienie.

ŚRODKI MEDYCZNE muszą być obowiązkowo przekazane przez Rodziców do Wychowawcy – podpisane imieniem i nazwiskiem obozowicza, zamknięte w pudełku, z zamieszczonym dawkowaniem. Obozowicze nie mogą przyjmować żadnych środków medycznych bez wiedzy Wychowawcy.

Do zobaczenia już wkrótce – konie już czekają…

REGULAMIN ANTY-COVID

Regulamin obozów - ustalenia dodatkowe związane z przeciwdziałaniem pandemii koronawirusa - zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku Uczestnicy wypoczynku:

1. Są zdrowi w dniu wyjazdu, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku.

3. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku:

4. Udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.

5. Zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).

6. Osoby odprowadzające dziecko od Stajni Celinów są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.

7. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.

8. Rodzic zobowiązany jest zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku i zobowiązać go do ich stosowania. Na teren Stajni wraz z obozowiczem może wjeść tylko jedna osoba towarzysząca (z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego: m.in. osłony ust i nosa, stosowanie rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcja rąk, dopuszczanie tylko osób zdrowych). Po dokonaniu zarejestrowania obozowicza i wniesianiu bagażu do pokoju osoba towarzysząca musi natychmiastowo opuścić teren Stajni.

9. Należy ograniczyć w obiekcie przebywanie osób z odwiedzających obozowiczów do niezbędnego minimum (z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego: m.in. osłony ust i nosa, stosowanie rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcja rąk, dopuszczanie tylko osób zdrowych). Każda taka sytuacja musi być zgłoszona z wyprzedzeniem kierownikowi wypoczynku.

10. Zakwaterowanie uczestników w obiekcie odbywać się będzie na zasadzie wymiany turnusu, eliminując do minimum kontakt uczestników pomiędzy zmieniającymi się turnusami.

11. W dniu zmiany turnusu obiekt będzie poddany dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji - w tym czasie nie jest dopuszczone przebywanie obozowicza na terenie Stajni. W przypadku zapisania się obozowicza na dwa turnusy Rodzice zobowiązani są do odebrania dziecka w dniu zakończenia turnusu, i przywiezienia dziecka kolejnego dnia na rozpoczęcie turnusu. Postanowienia ogólne

12. W trakcie trwania obozu, na terenie Stajni obowiązuje nakaz zachowania dystansu społecznego, także przy korzystaniu z pionu sanitarnego.

13. Obozowicze zobowiązani są do regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem oraz dezynfekowania ich środkiem do dezynfekcji, a w szczególności: przed posiłkami, po skorzystaniu z toalety/łazienki, przed

14. Dozowniki z płynem odkażającym umieszczone są przy wejściach do budynku oraz do pomieszczeń wspólnie użytkowanych. Dozowniki z mydłem rozmieszczone są w toaletach i łazienkach.

15. Kierownik wypoczynku lub wskazana przez niego osoba w przypadku wystąpienia u uczestnika wypoczynku, kadry wypoczynku lub innego pracownika, w tym pracownika obiektu, w którym organizowany jest wypoczynek, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odizoluje osobę w oddzielnym pomieszczeniu oraz skontaktuje się telefonicznie z lekarzem, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwoni pod nr 999 lub 112 i poinformuje o możliwości zakażenia koronawirusem. O zaistniałej sytuacji zostaje powiadomiony rodzic obozowicza.

Media społecznościowe